function onStart() { // Anonymous Class only working on PHP7 $this['code'] = new class { public function foo() { return 'Hello World!'; } }; }

Sàn gỗ Egger 10mm EPL101

101
Quy cách
Sản xuất
Bảo hành
Sàn gỗ Egger 10mm EPL101

Sản phẩm khác